Reseda alba , vitreseda

DALARNES FLORA 1949

Reseda alba L.

Tillf. inkommen (förv.?). Ö. Älvdalen Prästgården 1917 (Hgl.).