Ranunculus bulbosus,  knölsmörblomma

DALARNES FLORA 1949

Ranunculus. bulbosus L. - LINDMAN 1918 (Edv. Östlund 1902).

S. By Byås spars.! (SAM. 21), Storbyn (E. Östl.); Folkärna Jäder v. Kvarnbäcken (Lr). - Kulturberoende(?). - Oriktigt uppg. av Linne (se R. repens).

Tillägg 1970

R. bulbosus. - Nu i utdöende (Lr). - Föreligger från *Rättvik (»backe», 1935 Arne Ross i Umeå univ.herb.), trol. tagen i närh. av Klockarg:n (id.); allt enl. O. En