Polypogon monspeliensis , skägg-gräs

DALARNES FLORA 1949

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

Tillf. inkommen. S. Hedem.ora Vikmanshytte bruk på järnv. 1947-48 (Dn, vid. Hyl.).