Pimpinella major , stor bockrot

DALARNES FLORA 1949

Tillägg 1960

*Pimpinella major (L.) HUDS.

Tillf.(?) inkommen. Falun Hästberg rikl. 1951, spars. 1952 (med. d:r Nils Söderström enl. Klb.); Ludvika Iviken på banvall, få ex. 1958 (WIr, sedan Bj.o. a.).