Myostis discolor , brokförgärmigej

DALARNES FLORA 1949

Myostis discolor Pers.

Tillf. inkommen? B. Norrbärke Finnbacken på åkerväg (några ex. 1948 At). F. Idre (1886 B. Zetterström [L]).