Myosoton aquaticum , sprödarv

DALARNES FLORA 1949

Malachium aquaticum (L.) Fr. (Stellaria el. Cerastium aq.).

Tillf. inkommen. S. [Krylbo 1882 (Ind. [R], etiketten skriven av An), lokalförväxling?]; Siivberg Ulvshyttan v. kolhuset 1879 (Hm [U]). - Möjl. även sedd v. andra gamla bruk (Korså?, Nyhammar?), se följ. art.

Har spökat fr. Avesta, Grådaforsen o. Styggforsen (Gahn: KRÖN. 31), trol. av G. förväxlad med följ. (Wg i dagbok) o. aldrig återf., avförd redan av KRÖN. 43 (p. 55). Trol. av en lapsus blev »Dal.» kvarstående hos HARTM. (sedan 1838) o. upprepat i olika floror (av vilka NEUM. o. LINDM. formellt ha rätt efter Hm:s fynd). - »Avesta återf. 1877» (IND.) men »utrotad genom järnv:s anläggande» (Ind. enl. Kk), enda belägget (1878 Ind. [R]) är dock Stell. nemorum. Likaså ett ex från Rättvik [U], varför Lerdal (Vr: WISTR.) är osäker uppg. - Motsatt förväxling, ss. nyss antytts, tänkbar i ett par fall.

Tillägg 1960

Malachium aquaticum (Stellaria aq.). - Tillf. inkommen? *Garpenberg Jönvik på trädesåker 1951 (Psn i Fältbiologen 1951 p. 64).