Logfia minima , spenslig ullört

DALARNES FLORA 1949

Filago minima (Sm.) Pers.

Föreligger fr. Ö. Vänjan Siknäs (1868 C. A. Mebius [U]); säkert tillf. inkommen (om ej lokalförväxling?).