Linaria genistifolia

DALARNES FLORA 1949

Linaria genistifolia (L.) Mill.

Tillf. inkommen. S. Borlänge Domnarvets järnverk (1931 Ad, 1932 Bn).