Helianthemum chamaecistus , vanlig solvända

DALARNES FLORA 1949

Helianthemum chamaecistus Mill.

Uppg. för Rättvik Öv. Gärdsjö »på några åkerbackar» (KRÖN. (31 o.) 43), samt [Husby ? på] »ängsbackar» (ZETT. p. 594); f.ö. redan hos UGLA (1734). - Inga belägg el. nyare fynd kända. Vad skall man tro? Tillf. inkomling med hö?