Heliotropium europaeum , ogräsheliotrop

DALARNES FLORA 1949

Heliotropium europaerum L.

Tillf. inkommen. S. Borlänge Domnarvets järnverk 1930 (Bn).