Geranium dissectum , fliknäva

DALARNES FLORA 1949

Tillägg 1960

*Geranium. dissectum L.

Tillf.: Grangärde Öv. Botåsen i vall 1951-52 (Gs, vid Bj.).

Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 1