Galeopsis ladanum , mjukdån

DALARNES FLORA 1949

Galeopsis ladanum L. - WISTRÖM 1905 (C. H. Johanson 1845) 1.

Nyare synantrop, s. (åtm. i regel tillf.). S. Grytnäs Månsbo (In de B.); Hedemora [staden?] (Be: l.c.); Falun 1845 (Jhn [U]), uppges återf. 1903 (Hsm). B. Norrbärke Morgårdshammar (Dhn: l.c.) näst. utdöd 1914 (id.). Ö. Gagnef Djurås stn mellan spåren (Hd); Ore Holmtjärn 1914 (några ex. i pot.-land, Vd); Orsa före 1890 fl. men enst. bland vårsäd (Bk), »Orsa» (K. Björkman). V. Malung Hole 1917-19 tämt. rikl. (Håk.). - » Förut uppg. som »a. på åkrar och i kålgårdar» (KRÖN. 31), tydl. orätt, beläggex. saknas.