Gagea pratensis , ängsvårlök

DALARNES FLORA 1949

Tillägg 1960

*Gagea pratensis (PERS.) Dum.

Tillf. inkommen? Vika Strand i blomrabatt o. gräsmatta v. pensionatet (några ex. 1955 Bj.).