Fritillaria meleagris , kungsängslilja

DALARNES FLORA 1949

Tillägg 1960

*Fritillaria meleagris L. - HYLANDER 1953 (Alice Jansson 1950).

Säter Ängarna i en bidal till Säterdalen, både röd- o. vitblommig (dens., sedan sedd o. tagen av många - till döds?). - Säges fr. början ha inplanterats (folkskollär. Ingrid Hedman).