Eupatorium cannabinuin , hampflockel

DALARNES FLORA 1949

Eupatorium cannabinuin L.

Föreligger fr. »Dalarne. W. Bennbäck» (1896 G. Adler [R]). Då platsen emellertid ligger på Dalälvens västmanländska sida (Möklinta s:n), är arten osäker åtm. som dalsk. (Ej heller återf. v. Bännbäck: Lr).