Dracocephalum thymifloruin , rysk drakblomma

DALARNES FLORA 1949

Dracocephalum thymifloruin L, - WAHLENBERG 1824: [1. G. Clason 1823 enl.] Kröningssvärd.

Nyare synantrop, s. (merendels tillf. med vallfrö, i få fall ± stationär). S. tillf.: Grytnäs Månsbo 1904 (In de 13.); Falun Kullen (»A. H-m» enl. Sp.); St. Kopparberg Uggelviken 1908 (Hsm); Svärdsjö Boda 1899 (Ads.). B. Norrbärke Finnbo 1913 (Oliv.); Ludvika Marnäs 1889 [W]; Grangärde Sunnansjö 1913 (Oliv.), Nyhammar fl. 1913-15!-38-42 (Lgn)-47 (At). Ö. Bjursås Prästgården »under många år» (1891 Jn); Rättvik Lerdal 1901-02 (Vr: WISTR.), v. Enån (ib.), v. badanstalten ymn. 1901-02 (Gn), allt samma st.?; Ore Furudals bruk (Kd: WG), jfr nedan; Orsa (Skogl.), kyrkogården (Gn), n. mejeriet 1901 (Astrid & Elsa Björkman), Born rikl. 1902 (Signhild Björkman), d:o 100-tals ex. 1916, intet 1917 (Ag); Mora Noret enst. 1903 (Ld (:) WISTR.); Älvdalen Gåsvarv i ängsbacke v. åker (G. Vesterlund) 1911!, senare utg. (Vd). - Vid Furudal »flere år å rad» (Wg:s dagbok), men enl. senare version »tagen 2 ggr, 1823 o. 1828» (Cn (:) WG 31), »uppå nyvällen begge åren» (Cn [F]), trol. sedan utdöd (»fordom»: IND.) men ånyo sedd på 1910-t. (Vd).

Tillägg 1960

Dracocephalum thymiflorum. - B. alltjämt kring Nyh:r (åtm. 1953: Bj. & Nmn). S. sedd i *Sundborn trol. v. Hobborn (Ehr.).