Digitaria sanguinalis , grå kolvhirs

DALARNES FLORA 1949

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Tillf.inkommen. S. St. Skedvi Öv.Sätra i trädg. 1945(Sj.)