Cuscuta. epilinum , linsnärja

DALARNES FLORA 1949

Cuscuta epilinum Whe. - RoMAN 1913 (se nedan), LINDMAN 1926.

Gammal synantrop (i linåkrar), trol. alltid s., nu nästan slut. S. Folkärna Jäder 1919, Mörtarbo 1922 (Lr); Hedernora Sörbo 1924 (Isr.); Husby Näsbyn, 1923 (Lr); Säter omkr. 1750 (ROMAN), Ovangårdarna 1925!; Vika Dalvik 1923 (Lr), Hosjö 1909 (S. A. Swedberg). B. Ludvika Storgården 1922 (Fd). Ö. Gagnet Arvslindan (vissa år i massor), Bäsna, Djurmo (allt 1930-t., Bn); Leksand Tibble 1922, Ullvi 1923 (Ecs.); Orsa Kyrkbyn v. apoteksgården 1908 (K. Björkman). V. Floda (1844(?) H. v. P.).

»Cuscuta (Linskorf)» - ROMAN'S beteckning - måste väl vara denna växt, som sedan ingen utom H. v. P. synes ha uppmärksammat före 1900-t. Kanske delvis införd i förra kristiden (=övriga linogräs). - Tillägg: St. Skedvi Stocksbro 1923 (V. Sam: SAM. Exs. 1316) ; Sollerö ön (Lr enl. uppg. av hans mormor).

Tillägg 1960

C. epilinum. - Leksand Yttermo på ett st. (1844 H. v. P.). - [Floda (D.F1.) utgår', åsyftar Yttermo]. - Nu tro'. utdöd.