Chenopodium vulvaria , stinkmålla

DALARNES FLORA 1949

Chenopodium vulvaria L.

Tillf. inkommen. S. Borlänge Domnarvets järnverk 1931 (mängdvis, Ad) -35 (Bn).