Chenopodium urbicum , bymålla

DALARNES FLORA 1949

Chenopodium urbicum L. - KRÖNINGSSVÄRD 1830.

Tillf. inkommen? S. Falun Holmgatan (l.c.) v. rännstenar (KRÖN. 43). B. Norrbärke Smedjebacken (Lsm: ib.). - Belägg saknas, lokalkaraktären dock bejakande. - Tillägg: Avesta Järnverket talr. på malmupplag (1948 Lr).