Chenopodium botrys , ekmålla

DALARNES FLORA 1949

Chenopodium botrys L.

Tillf. inkommen. S. Borlänge Domnarvets järnverk 1930 (Bn).