Catabrosa aquatica

DALARNES FLORA 1949

Catabrosa aquatica (L.) PB. (Molinia aq.). - [KRÖNINGSSVÄRD?,

se anm.]; WISTRÖM 1905 (K. P. Hägerström 1893).

S. Hedemora Granbo v. Gåran!; Säter Säters dal (Hm) v. Nordalen! (WISTR.).

Anm. Äldre uppg. (KRÖN. 30 o. 43, IND.) måste i brist på beläggex. misstänkas gälla Puccinellia, som ingendera kände. - En uppg. fr. Vika (Sam.: WISTR.) var förhastad, avsåg Poa annua!