Cardamine bulbifera , tandrot

DALARNES FLORA 1949

Tillägg 1960

*Cardamine bulbifera (L.) Cr.

Funnen i Västanfors Högbyn intill el. i själva landskapsrån (1952 Psn), tangerar el. tillhör alltså Söderbärke.