Camelina alyssum , lindådra

DALARNES FLORA 1949

Camelina alyssum (Mill.) Thell. (C. foetida, C. linicola). - IVERUS 1875 [KRÖNINGSSVÄRD 1831 ss. Myagrum sativum].

Gammal synantrop, förr »a. i linåkrar» (l.c.), sedermera »fl.» (IVER., IND.), nu kanske t.s. Har väl funnits i de flesta snr (säkert känd fr. 23), åtm. upp till Bingsjö (At), Sollerön (Joh., Lr) o. Lima!, dessutom Idrebyn (1922)! - Ännu omkr. 1920 traktvis ej s. (t.ex. i Floda, St. Tuna o. Svärdsjö: At), på 1930-t. åtm. i Gagnef fl. (Bn). Sedan dess trol. i avtagande.