Brassica oleracea , kål

DALARNES FLORA 1949

Tillägg 1960

*Brassica oleracea L

Tillf. i Ludvika hamnen på jvspår, 1949 (Bj.).