Brassica nigra , svartsenap

DALARNES FLORA 1949

Brassica nigra (L.) Koch (Melanosinapis communis). - INDEBETOU 1879 (jfr nedan).

Tillf. inkommen. S. Avesta » i flera år högst ymnig» (l.c.; tagen 1877, Ind.). - Som »vild» medicinalväxt redan hos BERGMAN 1822 (Sinapis nigra), men negligerad av KRÖN.