Anthemis cotula, kamomillkulla

DALARNES FLORA 1949

Anthemis cotula L. - HARTIAN 1838: Kröningssvärd (utan lok.).

Nyare synantrop. S. Avesta »högst ymnig» (IND.), äldsta fynd 1864 (»inom bruket», Cn), sedan tagen många ggr (1877 Ind., m.f1.) o. sedd ännu 1941-45 på gatorna samt massvis v. badhuset (Sdn). I övrigt tillf. inkommen: Borlänge Domnarvets järnverk 1931 (Ad)-34 (Bn); Falun i gräsmatta 1909 (Ssm). B. Norrbärke Smedjebacken (HARM 43), ännu omkr. 1900 (Ads.). Äldsta uppg. (se ovan) syftar trol. dit, men misstänkt är, att KRÖN. 43 upptog arten som ± a. (utan lok.).

»A. foetida» (LIN.) var Matricaria inodora (jfr nedan).