Agrostemma githago , klätt

DALARNES FLORA 1949

Agrostemma githago L. - KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734).

Gammal synantrop, förr »passim» (LIN.) el. »ta.» (IND.), numera t.s. Känd fr. flertalet snr (ej Avesta, Garpenberg, Gustafs, Silvberg, Ore, Vänjan; bör väl ha funnits i alla). - Nordligaste fynd: Hamra Halvvägsvallen 1903 (AND. & HESS.); Älvdalen Blyberg (Bdn), Gåsvarv (L. Åhs); Särna Särnabyn 1906! o. senare (Sne); Idre Lillfjäten i blandsäd 1912! - På dessa st. liksom i finnmarkerna - o. ofta eljest - blott tillf. inkommen; en massinvasion skedde t.ex. 1903 i Gagnef, där växten då var »högst ymnig på nästan alla åkrar, före och efteråt endast h.o.d.» (Hd). Ä andra sidan ett konstant ogräs i talrika byar (mest omkr. Siljan), så åtm. inpå 1910o. 20-talen; nyare uppg. mycket få.

Tillägg 1960

Agrostemma githago. - Nu mkt s., om ej försvunnen. Senaste kända fynd: Vika Hagen (1944 Birgit Frid), Säter Ytt. Heden (1953 O. En), Malung Vallerås (1950 Ann-Britt Hansson). - *Gustafs förr fl. (Tr); St. Skedvi ej efter 1933 (Fe).Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 1

Tillägg 1970

Agrostemma githago. - Senast: Norrbärke Vanhäll 1956 (enl. elev: Bj.).

SBT .81 1987

Agrostemma githago, klätt. Leksand Västbergs by, sista gången sedd bland säd omkr 1947 (LK).