Viola canina ssp. canina ,  ängsviol

DALARNES FLORA 1949

Viola canina L. - KRÖNINGSSVÄRD 1843 (ss. V. canina y ericetOrnm), INDEBETOU 1879.

ta.(-a.) upp till Ludvika o. Runn, eljest mera s.(?); okänd i fjälltr. S., B., Ö. i alla snr, norrut till Ore (åtm. Sörboda!), södra Orsa (till Tallhed (At) o. hela silurstråket), södra Våmlius (fl.: Ad); Vänjan åtm. Brintbodarne! o. Finngruvan (AL); Älvdalen Holen!, Uvskär (Vd), Loka!, Åsen!; Hamra Tackåsen, Björkberg, Kvarnsjöns sydända (Ad). V. föga känd: Säfsnäs (Fk), Kvarnberget (At); Floda Floberget!; Nås Orsala (At), Nederborg!; Järna Eriksfors (At); Äppelbo Långmarken, Brudskogen, Risheden (At) ; Malung Andersviksberg (At) ; Linia Bygärdet!, Skålmo!, Sörnäs! - Trol. långt vanligare men obeaktad. Intet bevarat ex. äldre än 1889 (Ind.).

f. fl. alb.: Vika Nygården (1943 Birgit Frid, vid. At); Älvdalen Kyrkbyn i 'Prästhagen' (1936 Vd).

V. canina x montana.

Ingen anteckning utom »By Storbyn [1917] allmännare än klar montana» (Sam.). - Föreligger fr. Grangärde (Ösd [R] det. C. Blom) o. Älvdalen Kyrkbyn (Vd [R]).

V. canina x riviniana_ - `VIGER 1946 (Indebetou 1886).

S. By ta. (Siv.) ; f.ö. påvisad i flertalet snr (mest enstaka lok.) upp till Svartnäs (WIG.) o. Klockarnäs (At). Inga uppg. från Borlänge, St. Tuna, St. Kopparberg. B. Malingsbo ett par st. (Siv.); Söderbärke fl. (At); Grangärde (Ösd), Hjärphöjden (At). Ö. känd fr. Ål, Siljansnäs, Leksand (fl.), Rättvik (fl.), Boda, Sollerö, Vänjon, Älvdalen Åsen! V. Floda Floberget!; Nås Nederborg (Lz); Lima Bygärdet! - I regel helt spars., säkert ej a.

V. canina x rupestris. - JOHANSSON 1900 (Hägerström 1879).

S. Ulvshyttan (Hm, det. Neum.). B. Norrbärke Båren (CED.). Ö. Leksand Sätra!, Romma!; Rättvik Lerdal (Gn), Vikarbyn!, Sätra (Jox.), Östbjörka!; Boda Ovanmyra (Joh.); Orsa Stenberg (Ag); Sollerö Bråmåbo!; Vänjan Brintbodarne! V. Lima Torgås (Hdn [R] det. B. Sparre).

V. canina x stagnina.

S. By Storbyn! Ö. Rättvik Vikarbyn v. Siljan! (Båda 1917).

Tillägg 1960

V. canina. - Ö. Ore Dalfors (Slv.); Älvdalen Nyängen o. Blästkroken (Mm). V. Malung Bjuråker (At). - f. fl. alb.: Grangärde Botåsen (Manfr. Holmgren); Gagnef Björka 1 ex. (Pt).

V. canina x riviniana. - Malingsbo Busktorp (At); *Ludvika fl. (Bj. o. a.); Grangärde Rämsh:n (Bj. & 1. Segelberg); *Gagnef Säl (Slv.). d

V. canina x rupestris. - Norrbärke Eldberget o. Plogsbo; *~ Persbo skola, rikl. (allt Bj.).

Tillbaka