Veronica chamaedrys ,  teveronika

DALARNES FLORA 1949

Veronica chamaedrys L. - KRÖNINGSSVÄRD 1830 (Linne 1734).

a.(-allest.) i lägre kulturtr., eljest ta., i norr mera s. Känd fr. alla snr; ännu i Hamra fl. (Ad) till Fågelsjö (AND. & HESS.), Älvdalens krpk 5 lok. (se VEST.), Transtrand ta. (Sfn). F. Särna Ojvallberget (Iris Stenberg), Särnabyn (Gunvor Jonsson); Idre Häggesundet (Bgs.), Sjöändan!; Storbo (Prs.), Strömshögen!; Lillfjäten (åkerkant)! - Starkt kulturgynnad, inhemsk bl.a. på en del sydberg men trol. ej uppe i norr.

f. fl. alb.: Boda Boda!

Tillbaka