Vaccinium uliginosum  ,  odon

DALARNES FLORA 1949

Vaccinium uliginosum L. (Myrtillus ulig.). - KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734).

allest. (el. a.) i alla snr, även på fjällen.

Tillbaka