Typha latifolia ,  bredkaveldun

DALARNES FLORA 1949

Typha latifolia L. - KROK 1889 (C. E. Englund 1870-t.).

t.s., som föreg. men mest på kulturståndorter (stadd på invandring, närmast som synantrop). S. By Bredgrind (1913 I. Eriksson) i bäcken v. slakteriet (få ex. 1917)!=Björka (1926 Lr), Årängsån v. kyrkan (1947 Tj.), 'Åklyssnan' vid [sammanflödet av] Täftån o. Horndalsån (WISTR.); Folkärna (1880-t. Ind.)1, Brovallssjön (Lr: SAM. 25) även i dike v. banan (1915 At)!, Igeltjärnasjön, Bäsingens västsida, Sävviken, Kolarbo etc. (Lr); Grytnäs Östanbyn (1947 Lr); Garpenberg Gruvsjön (efter sänkn., 1945 Lr); Hedemora Brunnsjön (rikt. 1948 Lr), Bergbacken (fiskdamm, 1937 -40)!, Vikmanshyttan n. Gåran, förut [1939] även v. Turbobanan (Dn); liten sjö vid vägen till Uddnäs (1947 Lr); St. Skedvi Hysta (Sj.), tjärn n. Gammelgården (enl. flera elever: Klb.); St. Tuna Buskåker (1945 Judith Thunström); St. Kopparberg »Falun» (KROK) =Bergsgården (Hm) = Varbotjärn (Ed) ; Enviken Balungens sydo. nordända (Dsn). B. Söderbärke Viks kvarn o. Västerbyhytta (spars. 1947), Mortorpet i bandike (1919--47 At); Norrbärke Västansjö i göl, Ned. Hagge i sjökanten (1946 At); Torrbo (1946 Lr); Ludvika Kasttjärn 1945, Burtjärn 1926, Rösjömossen 1947 (Fd), Blötberget 1947, nedom Håksberg 1946 (båda i avschaktn., At) ; Gorlången ( 1948 Bj.); Grangärde Grängesberg 1946 i tjärn (At) o. fågeldamm (Ht). Ö. Gagnef Lillstupet i kraftverksdammen (1946 At, jfr FoRSSL. 11: 10 p. 7); Leksand Leksboda v. järnv. (1914 LI, o.a.)!; Boda Mödalen (efter uppdämn., företedd 1922: SAM. 34 p. 123), nordsvenskt höjdrekord, 289 m. V. Järna V om Vansbro v. landsv. (1948 Bk). - 1 säkert =Brovallen, där växten kan ses fr. tåget.

Tillägg 1960

T. latifolia.- S. Garpenberg Herrg:n i dammen (Sj.), V om Gruvg:n (Dn); Hedemora Brunna (Tr), Gåran nu rikl. (Dn & Hsn); *Gustafs Österby (i älven) o. Backa, St. Tuna Trönö etc. (Tr), Gallsbo (Pt); *Borlänge Domnarvet, åter utg. (Helga Jansson enl. Tr); *Torsång Prästtjärn (1954 Tr), Hinsnoret (1959 At). B. Söderbärke Sävesbosjön (Hsn & Dn); Norrbärke Sandsta (v. ån) o. Gårdmyrgruvan (Bj.); Ludvika nu ca. 15 lok. (Bj. o. a.); Grangärde Saxdalen i 'Vattfallsgropen' (Gs). Ö. *Rättvik Glisstjärn (steril 1958: Tr). V. Järna Assnisstjärn (LUNDB. 53). - Delvis obeständig, t. ex. i Varbotjärn [äldsta lok.] ej återf. (Klb.).

Tillägg 1970

T. latifolia. - Starkt expanderande, mest i söder. S. By o. Folkärna nu fl. längs jv; Hedemora d:o; Stadsparkens damm; *Husby Långsh:n (allt At); *Säter Lertjärn (S. Fahlholm o. a.); *Silvberg Ulvsh:n (Bj.); Borlänge Tjärnasjön etc. (Tr). B. Söder- o. Norrbärke många lok. (Nsv. o. a.); Grangärde Källfallet (sligpöl: At). Ö. Rättvik Vikarbyn (grop: 1964 At); *Mora Färnäs fr. 1940-t. (GRAN.), nu utg. (id.). V. *Säfsnäs Fredriksberg i Lisjön (G. & H. En); *Malung Backbytjärn (1961 Fe, o. a.); Tyngsjö Sundhed (ett par fertila ex., Er.).

SBT .81 1987

Typha latifolia, bredkaveldun. St. Kopparberg, Varpan S om Bergsgården invid väg 80! Ål mellan Ö Insjön och Övre Helgnäs, riklig i lertäkter vid tegelbruket (LK). Leksand Åsledsberget längs nya vägen Lycka -Åsleden på 4 platser i diket, inkommen efter vägbygget; kraftledningsgatan ovanför Aijer; Limsjön; mellan Lycka och Vargnäs vid golfbanan, fåtalig; Leksboda, 3 grupper längs Bodaån, spridd från den i Dalarnes flora angivna ursprungslokalen (allt LK). Mora Nusnäs, Färnäs, Noret 5 lokaler (AG). Sollerö Agnmyran, dammen vid vägen till Asens fäb (AG).

Tillbaka