Stratiotes aloides ,  vattenaloe

DALARNES FLORA 1949

Stratiotes aloides L. INDEBETOU 1879 o. HARTMAN 1879: C. G. Andersson [1867].

En större lokalgrupp i sydöst (samt införd v. Falun). S. By (SAM. 21) =[Valla] Östersjön (Hgn), ej återf. (Lr); Garpenberg Dormen v. Plogsbo! (HALL.), Dormsjö i torvgravar (Lr', Lon. 38 p. 187"); Husby Svinösjön (CARLSS.)!'; Villingen o. Kvensen massvis (Lr', Lon. 38 Taf. 12"), Hafstjärn (An: INn.), Tyssan (Fsm: IND., jfr HARTM), Bysjön, Lången (Lr)'; Hönsan oerhört rikt.!' (GAMS:"); St. Skedvi d:o' (även i avloppet)! - Ej sällan blommande (Lr). Högsta(?) lok. Kvensen, 143 m. - Dessutom i St. Kopparberg Rottneby (Wistr.)!=en kärrgrop n. Korsnäs, känd sedan 1885 [R] ; gropen nu fylld, men växten flyttad (1923) till torvgravar v. Myran (n. Falun), där den rikt. förökat sig o. även blommat (Klb) Ganska säkert inplanterad även v. Rottneby (tillhörde I. G. Clason!). Säges också ha utsatts (jämte följ.) v. Bäcka porfyrverk 1898 (Kopparb. läns hush.sällsk. handl, 47, p. 154). - ' SAM. 25.

Tillägg 1970

 Stratiotes aloides: myran vid Falun återsedd 1951 (Klb.) men ej 1964 (Mor.), utdöd?

Tillbaka