Sisymbrium officinale ,  vägsenap

DALARNES FLORA 1949

Sisymbrium officinale (L.) Scop. WISTRÖM 1905 (H. v. Post, trol. 1844).

Nyare synantrop, s. (sporadisk el. tillf.). S. By Västmossa 1915 (Hgn) ; Avesta bruksgården (Ind. enl. Kk) ; Hedemora [staden] åtm. sedan 1880-t. (Ce o.a.) fl., t.ex. Södra åsen (l.c.) v. nybyggen (1904 Hd), numera?; Falun tillf. i gräsmatta (1916 Tj.); St. Kopparberg Högbo 1928 (S. Malmström). B. Norrbärke Smedjebacken (1844(?) H. v. P., 1910 Lkt, 1946 At), Morgårdshammar (Dhn: l.c.) ännu 1916 men i utdöende (id.). Ö. Orsa Kyrkbyn 1935 (Ehr.). V. Nås N. stn 1 ex. 1919 (At).

Tillägg 1960

S. officinale. - Tillf. inkommen. S.Hedemora staden alltjämt (1959 Hsn): *Domnarvets järnverk 1952 (Tr). B. *Ludvika hamn 1 ex. 1952 (Bj.). - Årtalet 1844 (i D.FI.) var rätt.

Tillbaka