Salix cinerea ,  gråvide

DALARNES FLORA 1949

Salix cinerea L. - WAHLENBERG 1826.

a. åtm. i sydöstra låglandet, ta.(-spr.) i övrigt men s. mot nordväst. Känd fr. alla snr utom Idre. S., B., Ö. ännu i södra Hamra ej s. (Ad), Hamra krpk mera s. (se AND. & HESS.); Älvdalen Blyberg!, Åsen!; Tyrinäs, O om Näckån, Skarptäkt (VEST.). V. t.o.m. Malung ta., ända till St. Lyberget (Håk.); Lima 'Sandvågen' i Tisjön (Sj.); Transtrand Fulunäs! F. Särna Kvarnbacken (3 ex.)!

S. cinerea X nigricuns. - INDEBETOU 1879 (Kröningssvärd?).

Anses ± a. (FLOD.), uppg, för 15 sur upp till Älvdalen Rot (Vd) o. Tro strand Kyrkbyn (lldn). - Publ. från polkärna Ön (Ind.: WISTR. 0. SAM. Exs. 57011 samt Iledemora Brunnsjön (,Inva). »S. nigr. (3 villosa» (KRÖN. 43) hör trol. hit.

S. cinereaXnigricans X phylicifolia. - VESTERLUND 1926.

Anses ock vanlig (FLOD.), t.ex. S. Fotkärna On (M. Engstedt) ; St. Kopparberg Asbo (NI. Ekström, det. Enand.). Ö. Älvdalen Nornäs (VEST., det. Enand.) etc. (se följ.).

S. cinerea X phylicifolia. - [SKÅRMAN, se nedan]; VESTERLUND 1926 (Indebetou 1881).

S. Avesta Lindsnits (Ind.). Ö. Älvdalen Klitten! (det. Enand.); n. Björnån (VEST., det. Flod.). F. Särnu Kvarnbäcken! - Knappt typisk i Dlr. (FLOD.), snarast hänförlig till föreg. - Aldsta uppg. Hedemora (Ind.: SKÅRM.) avser S. cin.X nigr. (det. ylarkl.) el. S. aur.X cin.X nigr. (det. Flod.).

Tillägg 1970

S. cinerea x phylicifolia. - 3 lok. »sannol. hithörande» (HYL. 66).

Tillbaka