Salix aurita ,  bindvide

DALARNES FLORA 1949

Salix aurita L. - KRÖNINGSSVÄRD 1843.

a. ta. på de flesta håll, spr. i nordväst. Känd fr. alla snr. S., B., Ö. ännu i Hamra o. Alvdalens krpk ta. (AND. & HESS., FEST.). V. ännu i Malung a. (Håk.); Lima o. Transtrand ej s., uppstig. på flera fjäll! F. Särna o. Idre skogslandet spr., åtm. till tr. av Lillfjäten! o. Skärvagsvallen!; Töfsingdalen 2 st. (se ARW.).

S. aurita X caprea. K. LUNDBLAD 1927 (Indebetou 1888).

S. Avesta Brukshagen (Ind.). Ö. Mora Siljansfors ett par st. (1.c.). Även S. aur.Xcapr.X cin., S. aur. X capr. X lapp.X myrt., alla i »Dlr.» (FLOD.). Den första belagd fr. Långshyttan (1879 Ind.).

S. aurita X cinerea. ANDERSSON & HESSELMAN 1907 (Indebetou 1881).

Anses a. (FLOD.); uppg. för ett 10-tal snr, upp till Hamra (1.c.) o. Älvdalens krpk (2 lok., se TEST.).

Även S. aur.X cin. X lapp., S. aur. X cin. X nigr. (»ta.»), S. aur.X cin.X nigr. X phyl. o. S. aur.X cin. X phyl. (FLOD.). Den första belagd fr. Folkärna: On (lnd.), (le båda sista fr. Ornäs (M. Ekström, det. Enand.) m.fl.st. [R].

S. aurita X depressa. VESTERLUND 1926 (Indebetou 1878).

S. Avesta Brukshagen (Ind.). Ö. Vänjan Myckelåsen (Vd); Älvdalen Mjågen o. Kyrkbyn (Vd, det. Flod.); n. Tyrinäs (VEST.). V. Transtrand Kyrkbyn (Hdn).

Även S. aur.X depr.X rep. (FLOD.), belagd fr. Avesta (1879 Ind.) o. Mjågen (Vdl.)

S. aurita X lapponum. - INDEBETOU 1879 (id. 1874).

S. Folkärna Svartå (Ind.: SKÄRM.), Ön (Ind.: WisTR.); Hedemora Gästgivarmyran (IND.); St. Tuna Sellnässjön, Baggbo (Bn); Svärdsjö ovan Sveden (Aul., det. Flod.). Ö. Bjursås Rotängen, Rextjärn (Jn); Leksand Tibble (S. Arnell) ; Mora Siljansfors (LUNDBL.) ; Älvdalen Holen (Vd, det. Enand.), n. Dåråberg! (d:o); v. Björnån (VEST.); Hamra Fågelsjö (AND. & HESS., det. Enand.). V. Järna Lambornsänget (Wdt); Lima Ärnäs!; Transtrand Kyrkbyn (Hdn), Fjällsåsen! F. Idre Idreberget! Möjl. även i Särna (se under S. lapp.X myrt.).

Även S. aur.X lapp.X myrt. (FLOD.).

S. aurita X myrtilloides. - ANDERSSON & HESSELMAN 1907.

Ö. Vän jan Landbobyns besp.-skog, Kyrkoherdeboställets hemskog (Vd); Älvdalen Näset (1886 Bernh. Karlsson [R], det. Flod.); Älvd:s krpk 6 lok. (se VEST.); Hamra Överbosundet i Flötmyren (AND. & HESS., det. Enand.). F. Särna n. Hornberget! (d:o).

[S. aur.X myrt.X repens fr. Älvdalen: Nornäs (VEST.) är snarare S. (aren.X) myrt.X rep. [R], det. Flod.]

S. aurita X phylicifolia. - VESTERLUND 1926.

S. Borlänge Lusmyren (Bn, det. Flod.). Ö. Älvdalen Hållstugan samt n. Tyrinäs (l.c.). - Även (el. snarare?) finnes S. aur.X nigr.X phyl. (FLOD.), enl. flera belägg [11].

S. aurita X repens. - INDEBETOU 1879 (id. 1878).

S. By Ned. Gärdsjön (Slv.) ; Avesta Matsboberget (l.c.), Myrgatan etc. (Ind.) ; Säter (1.c.); St. Tunn Sellnäs [sjön] (Bn, det. Flod.) ; Falun Haga v. Villovägen (Hl.: WJSTR. 98 o. 05). Ö. Gagnef Brötjärna (Bn, det. Flod.); Mora Siljansfors (LUNDBL.); Vän jan Finnbodarna (At); Älvdalen Nornäs (Vd). V. Floda Mussjön!; Järna Lambornsänget (Wdt).

Tillägg 1960

S. aurita x caprea. *Grangärde Ljungåsen (Bj., ipse det.).

S. aurita x myrtilloides. - Särna n. Hornberget) förut publ. (SKÄRM. 18).

Tillbaka