Rorippa sylvestris ,  strandfräne

DALARNES FLORA 1949

Rorippa silvestris (L.) Bess. (Nasturtium silv.). - INDEBETOU 1879 o. HARTMAN 1879: C. G. Andersson resp. N. R. Westman.

Ny synantrop, s. (i regel obeständig). S. Avesta (1925 K. F. Hallström), Bergsnäs (v. landsv.), Järnverket (på slagg), stadens sopbacke (allt 1940-t., Sdn); Borlänge Domnarvet N om bron (1945 Kj. Brorson enl. Fnd.); Falun (An: IND.), väl =Nya kyrkogården (Sp.), södra stn (1928 Fng), »i och trakten omkr. Falun» (Wn), det sista tydl. =Sundborn (Wn: HARTM.). B. Grangärde Nyhammar (avstj., 1946 At). Ö. Leksand Noret v. tingshuset 1921-26 (Ecs.); Mora Morastrand (gräsmatta) 1911!; Älvdalen Ö.-Myckeläng (d:o) 1912!

R. austriaca (Cr.) Bess. x silvestris (L.) Bess. - C. BLOM i

Meddel. Göteb. Bot. Trädg. VI (1930) p. 150 (J. B. Bengtsson 1921).

Som föreg. S. Borlänge Mjälga (v. en handelsträdg.) årligen sedan 1921, Domnarvets järnverk 1933-38 (Bn). Ö. Rättvik R. stn 1922 (Jl) på vägkant, 1 bestånd! (BLOM l.c.). - Trol. samma växt i B. Grangärde Grängesbergs norra utkant, stort bestånd 1934 (At).

Tillägg 1960

Rorippa silvestris. - S. *Folkärna Sjöviks folkhögskola (1957 Pt). B. *Ludvika staden (v. brandstationen, 1954 Bj.). [Ö. Orsa Hansjö (BJöRKM.), orätt, var R. island.]. *V. Malung Backa v. hängbron (1954-58 Sdn).

Tillägg 1970

R. silvestris. -Ö. Leksand [Noretj även på sandbank v. Siljan (SBT 1964 p. 208). Jfr JONSELL (p. 199), där alla dala-lok. godtagas (ett par hos A. & B. dock förbisedda). Tillägg: V. *Lima Västansjö (1970 Fe, vid. Sfn). - I Avesta möjl. osäker, det enda beläggex. är följ., hybrid. Samma torde gälla R. silo. i Rättvik (uppg. av BJÖRKL. p. 56).

R. austriaca x silvestris. - *Avesta (1925 K. F. Hollström); *Ål Ekhagen (1942 1. Ambjörn), båda enl. JONSELL (p. 208), som bestyrker 3 lok. i D. Fl. (Domnarvet, Rättvik, Grängesberg); den äldsta (Mjälga) väl även riktig, men beläggex. osedda.

SBT .81 1987

Rorippa sylvestris, strandfräne. Leksand igenlagd handelsträdgård och spridd till Munthes Hildasholm (LK).

Tillbaka