Prunella vulgaris ,  brunört

DALARNES FLORA 1949

Prunella vulgaris L. KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734).

a. (-allest.) i kulturtr., eljest ta. i alla snr, dock mindre i norr: Älvdalens krpk s. (2 lok. hos VEST.), Hamra fl. (AND. & HESS. o.a.); F. Särna Öjvallberget (Iris Stenberg) ; Särnabyn!, Heden!, Flovallen!; Idre Sjöändan!, Idrebyn!; Flötningen (Prs.), Strömshögen!, Storsätern (gräsvall)! - Starkt kulturgynnad, men inhemsk ännu långt upp i övre Dir. (SAM. 17, VEST.).

f. fl. alb.: ej s., noterad i ett 20-tal snr till Transtrand!, i Malung »mycket vanlig» (Håk.); företrädesvis i vallar (delvis införd?). - Några uppg. gälla »f. parviflora».

Tillägg 1960

Prunella vulgaris, *f. rosea NEUM. - Säter Björsh:n (1955 Dn).

Tillbaka