Populus tremula ,  asp

DALARNES FLORA 1949

Populus tremula L. - LINNE 1746 (p. 285), HULPHERS 1762.

allest. i lägre, a.-ta. i högre tr. (i alla snr). Ofta nående fjällens björkregion men där buskformig, gärna mattbildande (SAM. 17 p. 114).

v. villosa A. F. Lang: föga uppmärksammad, sedd i Husby v. älven (Ind.); St. Skedvi Arkhyttan!; Gustafs v. kyrkan (WisTR.); Svärdsjö Sveden (Aul.) ; Söderbärke Vad (At) ; Våmhus Ö. Storbyn!; Vänjan kyrkoherdeboställets hemskog (Vd); Älvdalen Skordberget!, n. Äsbron (Vd).

En f. med näst. lancettlika blad föreligger fr. Grangärde Saxberget (1923 T. Lagerberg [R]). Möjl. f. Freynii Hervier?

Tilägg 1960

Populus tremula v. villosa. - Avesta Myran (Sdn); Mora Sandängarna (1844 H. v. P.); Järna v. Skramsen (Lbg).

Tillägg 1970

Populus tremula ff., se BN 1966 (p. 175). - v. villosa: Krylbo (At).

Tillbaka