Poa pratensis ssp. pratensis ,  ängsgröe

DALARNES FLORA 1949

Poa pratensis L. (coll.). - KRÖNINGSSVÄRD 1830 (Linne 1734).

allest. i lägre kulturtr., eljest ± a. (i alla snr) ända till fjälls. Starkt kulturgynnad, i högre skogstr. mest synantrop. Underarternas fördelning blott känd i grova drag:

ssp. augustifolia (L.) Lindb. fil. - HOLMBERG 1926.

± a. upp till mell. Dlr. (l.c.), åtm. till Ore! o. Mora! Nord- o. västligare trol. s. (kulturspridd?) : Hamra Älvho (Ad) ; Älvdalen Kolmark (Vd) ; Lima Bu!; Transtrand Mornäs! (allt enl. av Lindro. bestämda ex.).

ssp. eu-pratensis Hiit. - HOLMBERG 1926 (ss. P. prat.).

a. åtm. i södra Dlr. (l.c.), f.ö. nog spr. i hela (åtm. kulturspridd); säkra ex. - f. latifolia (det. Lindro.) - finnas fr. Älvdalen fl.! o. Särna Foskvallen!

ssp. irrigata (Lindro.) Lindb. fil. - LINDMAN i B.N. 1905 p. 89 (G. Hellsing 1893).

spr. (?) o. trol. inhemsk i hela Dlr.; påvisad i ett 20-tal snr till Särna Heden!, Idre Nipvallen o. Storbo!

ssp. alpigena (Fr.) Hiit. - HOLMBERG 1926 (Thedenius 1836).

a. åtm. i fjällen, spr. ned till Hedemora. - Det mesta av övre Dlr:s inhemska pratensis-ff. hör tydl. hit, bl.a. en som »sannolikt v. alpestris Ands.» betecknad fr. Älvdalens krpk n. Näckån o.fl. på myrar (VEST.) samt Vänjan: Landbobyns besp.-skog (Vd). - Av Lindro. bestämda ex. (frånsett fjällen) finnas fr. Idre Idrebyn (Ths), Särna Gusjövallenl, Älvdalen n. Tyrinäs (Vd), Hykjeberget (Ths, Arb.), Ö.-Myckeläng! o. Långö!, Hamra Svansjöbäcken (And. & Hess.), Malung Grönland (»prox.», Håk.), St. Kopparberg Grycksbo (J. E. Palmer (:) HOLME.); Hedemora Jälkarbynl

Tillbaka