Pinus sylvestris ,  tall

DALARNES FLORA 1949

Pinus silvestris L. - HOLENIUS 1722, MORIEUS 1742.

allest. i alla snr; på lågfjällen o. de nordligaste Idrefjällen i regel bildande barrskogsgränsen, eljest ofta upphörande nedom denna. I övre Dlr:s sandstensområde det ojämförligt dominerande barrträdet, i Särna o. Idre traktvis utgörande 90 å 95 0/o av skogen; jfr SAM. 17 p. 37-39 (o. där anförd titt.) samt karta hos HESSELMAN i Meddel. Stat. skogsförsöksanst. 28 (1935).

I området mötas s.k. sydsvensk tall (»ssp. septentrionalis») o. nordsvensk tall (»ssp. lapponica»), den förra härskande i söder (nedom Falun), den senare i norr (ovan Siljan); övergångszonens utsträckning föga känd (jfr SYLVEN i Skv.T. 1916 o. där anförd lift.).

Bland markantare former (delvis fridlysta, jfr FLORIN) märkas:

f. globosa Hort. (klottall) : Grytnäs Moren (spolierad, DAHLR. 22 b) ; Säter Ytt. Heden (SY. 1929 p. 32*); Äppelbo 'Nötberget' v. Ovanheden (FORSSL. 11:4 p. 66*).

f. condensata Th. Fr. (kvasttall) : Vika 3 ex. (Rqt) ; Mora [Kråkberg] (A. Oldenburg), båda enl. ARNBORG (Lustgården 1948 p. 94* resp. Skv.T. 1946 p. 337).

f. plicata L. (paraplytall) : Leksand Västanvik n. Karlsarvet (FORSSL. 1:9 p. 147).

f. virgata Casp. (ormtall): Grangärde (W. Alstermark: SYLV. 16 p. 268); Säfsnäs m. Annefors o. Tyfors, nu död (FORSSL. II:8 p. 133*).

Även omtalas brachyphylla- o. variegata-ff. (SAM. 08, SYLVEN (i Skv.T. 1910* samt hos HOLMS.), VEST. 26, GEETE i Lustgården 1921).

Tillbaka