Picea abies ,  gran

DALARNES FLORA 1949

Picea abies (L.) Karst. (P. excelsa). -- HOLENIUS 1722, LINNE 1745 (01. o. Gothl. Resa p. 325).

allest. i alla snr (norra Idre delvis undantaget); på de flesta fjällsidor bildande barrskogsgränsen. Nedom fjällen i stora områden spars. i förh. till tallen, men förhärskande på kuperad porfyr- o. diabasterräng liksom i de flesta sydligare tr. - Se f.ö. de under tallen anförda förff.

Märkligare former (i flera fall fridlysta, jfr FLORIN) :

f. globosa Berg (klotgran) : By Hede (DAHLS. 23*) ; Garpenberg Pålsbenning (SY. 1918 p. 52'-); Hedemora Hamreberget (spolierad, DAHLR. 22b); Ludvika Storgårdsnäset o. S. Gussjön (små ex., Fd); Ore Åssjöbo (2 ex. enl. Kil.); Idre Töfsingdalen n. åmötet (FLD 26*).

f. columnaris Carr. (pelargran) : By Grönsinka (SYLV. 16 p. 128*) ; Ludvika Snöklinten (SY. 1915 p. 21*), Norrvik (FLORIN)=Dröverka (Fd); Leksand Hisvåla (ib.) ; Älvdalen Månsta mot Okbodarna (FORSSL. 1:2 p. 45*). - Även dichotypa ex.: Ore (SYLVEN i Lustgården 1942); Vänjan n. Torsjöåsen (GEETE i Skv.T. 1911*); Hamra Kullbo (GEETE 32*) etc.

f. virgata (Jacques) Casp. (ormgran) : i Dlr. talrikare än i varje annat landskap, enstaka el. gruppvis i näst, alla snr (många omtalas hos FoRSSL.* o. FLORIN). Rikligast i Orsa, bl.a. de ryktbara bestånden v. Viborg - ett 100-tal - o. Hornberga, flera hundra jämte mellanff. (HESS. 08*, GEETE 32 o. 44). »Pinus hybrida» v. Älvdalen Rotbron (LINNE l.e. & 1755) var tydl. en ormgran. - Den bisarra extremtypen f. monstrosa Loud. (grenlös gran) sedd i Ore 1 km 0 om Snotten (knappt meterhögt ex., K. LANDGRAFF i Skv.T. 08 p. 527).

f. viminalis (Sparrm.) Casp. (slokgran) : Orsa Hornberga bland ormgranarna c. 20 ex. (HESS. 08*, GEETE 32). Enstaka ex. uppges för Enviken Öv.-Tänger 'Herrgården' (Ehr.), Älvdalen mot G:la Porfyrverket (Vd), n. Kälkån (liten, VEST.), Malung Grimsåker (H. Westm.; mellanf. enl. FoRSSL. II: 3 p. 114) m.fl. st. - Äldre uppg. (KRÖN., ARGS. 1: 4, IND., WISTR.) torde mest gälla den då ej urskilda f. virgata.

f. acrocona Th. Fr. iaktt. i Orsa Viborg (1 ex., SYLV. 16 p. 149)- o. Malung Grimsåker (»4 å 5 ex. acrocon viminalis», H. Westm.).

Vidare märkas grönblommig (fl.) o. vitbarrig gran (denna i Orsa Höghed: GEETE 32*) samt en sällsam (infekterad?) »kaktusgran» (i Hamra Orsa besp.-skog: ib.*), m.fl. - Den nyligen urskilda v. arctica Lindqu. uppges för Dlr:s fjäll (LINDQu. 48).

Tillbaka