Myriophyllum verticillatum ,  kransslinga

DALARNES FLORA 1949

Myriophyllum verticillatum L. - SAMUELSSON 1922 '(G. W. Sunden 1858).

s. upp till Falun; eljest osäker. S. Folkärna Jularboån (At & Lr)1; Garpenberg Dormen (Lr', jfr Lox. 38 p. 194); Hushy Fjärden (Lr), Simonsbosjön (Lr1, jfr Lox. 38 p. 235), Villingen (Lr)'; St. Skedvi Hönsan (avloppet) !', L. Klingsbo (damm) !; Torsång Ornäs (Snd.) !; St. Kopparberg Korsnäs!, Hälsinggården!; Falun Slussen! (Klb.), Östanforsån (id.). B. Söderbärke Vassbron i Jörken (Lr). [Ö. uppg. för Gagnef Mojesjön (Ll)1, lok. dock oviss: L1]. Högsta säkra lok. Fjärden, 139 nr. - Kulturgynnad (damm. o.d.). - 1 SADI. 25.

Tillägg 1960

Myriophyllum verticillatum. - S. St. Skedvi Översätra i älven (1959 Sj., vid. Lr); *Svärdsjö Gårdvik (1952 Lena Granås enl. Klb.).

Tillägg 1970

Myriophyllum verticillatum. - S. Husby Långsh:n v. bruket (At).

Tillbaka