Malva pusilla , vit kattost

DALARNES FLORA 1949

Malva pusilla Sm. & Sow. (M. borealis). - BERGMAN 18221 (Linne 1734').

Äldre synantrop »vid vägar o. på stadsgator i S., i M. och S.O. D.» (KRÖN. 31'), åtm. numera s. (oftast tillf.?). S. By Prästgården (1915 Siv.); Avesta Djäknehyttan (1879 Ind.) ; Hedemora [staden] (tsr.) ; Säter [staden] (ROMAN'); Falun [staden] säkert av gammalt (jfr nedan), 1860 (Åm.), 1900-t. (Bk). B. Norrbärke Morgårdshammar o. 'Väderbacken' (Dhn: WISTR.); Grangärde Kyrkbyn 1 ex. 1947 (At). Ö. uppg. för Rättvik (Gn). - ' ss. M, rotundifolia.

M. rotundifolia (redan uppg. av UGLA 1734) avser enl. KRÖN. 43 förevarande art, som enl. KRÖN. 31 tydl. funnits på flera lok. förr. Att både LIN. (»in locis rud.») o. KRÖN. dock närmast åsyftat Falun, är troligt.

Även M. neglecta Wallr. föreligger (Hedemora 1882: Ind.), möjl. tagen i apoteksträdgården.

SBT .81 1987

M. pusilla, vit kattost. Leksand Noret, sopstation vid Limsjön 1949 (LK).

Tillbaka