Luzula multiflora ssp. multiflora ,  ängsfryle

DALARNES FLORA 1949

Luzula multiflora (Retz.) Lej. [ssp. occidentalis V. Krecz.]. - INDEBETOU 1879 (Linne 1734, jfr ovan).

allest.(-a.) i alla snr, huvudsakl. i bebodda tr.; ngn gång nående fjällen (åtm. Hemfjället, på gångstig!). I Idre ej så a. som följ., men uppstig. ända till Grövelsjödalen! - Starkt kulturgynnad.

L.multiflora x sudetica. - SAM. Exs. 496 (1947) (id. 1916).

spr. bland föräldrarna, traktvis - ss, på Sollerön - ta.! Känd fr. ett 20-tal snr, upp till Älvdals-Asen o. Transtrands kyrkby!

Tillägg 1960

L. multiflora x sudetica skall vara L. pallescens x sudetica (enl. HYL. 53).

Tillbaka