Lotus corniculatus ,  käringtand

DALARNES FLORA 1949

Lotus corniculatus L. -- KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734).

a. upp till Siljan etc., i väster ta., i norr spr. (Hamra s.?) ; ej nående fjällen. Känd fr. alla snr; i Idre fl. till Hösthån! (men ej västligare), Kvassåsen! o. vägen mot Burusjön (Bgs.), även uppg. för Foskros (»käringtand», FORSSL. 1: 1 p. 34). - Mycket kulturgynnad, men klart inhemsk ej minst i övre Dlr:s hed- o. bergstr.

f. sativus Hyl.: sådd utmed nya landsv. Ornäs-Olsbacka (rikt. 1946, At).

»v. uliginosus» (KRÖN.) var enl. belägg fr. Älvdalen [U] typisk L. corniculatus; säkert av misstag citerad som »v. hirsutus Hn» (IND.).

Tillägg 1960

Lotus corniculatus. - Ännu i Älvdalen a. (FÄRJE), i Ore ännu v. Håven (Kil.), men alltjämt oviss i Hamra (utom 1 lok. hos AND. & HESS.).

Tillägg 1970

Lotus corniculatus. - Tillf. (?) v. Hamra Tandsjöborg (1 grupp 1963 At). - v. sativus: alltjämt i Aspeboda kring Olsbacka, t. ex. Åkern (1967 Bj.). - Artens nästan totala frånvaro i Hamra är ett exempel bland många på flora-vakanser i detta territorium.

Tillbaka