Juniperus communis ssp. communis ,  en

DALARNES FLORA 1949

Juniperus communis L. - LINNE 1746 (p. 279: » juniperetis»), HtLPHERS 1762 (p. 78: »enebuskar»).

± a. i alla snr, i låglandet mest allest., inom stora skogsområden i norr o. väster knappt mer än ta., på fjällen åter a.

v. montana Ait. (=v. nana): på de flesta fjäll fr. Hemfjället (Hm) till Idrefjällen (An: IND.) t.ex. Städjan (Cn [1839] o.a.), Nipfjället!, Storvätteshogna (Vtn), Salfjället (Olss.) etc. Samma el. liknande (f. subnana Sx1.?) på Risåskölen v. Tandö (An), v. Njupeskär (Zm: WISTR.) etc. - Enpr av »nana-typ» även i Hamra v. Grysjöån (AND. & HESS.).

v. suecica (Mill.) Ait.: enstaka träd - en del fridlysta - i många sydi. snr, åtm. till Orsa Vångsgärde (Ehr.) o. Malung Långsälen (Bmn) ; störst kanske de i Grytnäs Knutsbo (DAHLR. 22), Hedemora Svensbo (FLORIN 46) o. Sollerö S. Flenarna (FORSSL. 1:6 p. 117), alla c. 10 m höga, samt ett nu kullblåst, 11 m högt, i By Näckenbäck (SY. 1935 p. 152*). - Flera nämnas hos DAHLGREN (Skv.T. 1916), FORSSL.*, FLORIN o.a.

En häng-en, c. 2 m hög, med långa hängande grenar, i Svärdsjö Hillersboda (Aul.). - Enformer i övrigt ej beaktade.

Tillbaka