Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus ,  myrtåg

DALARNES FLORA 1949

Juncus alpinus Vill. (J. nodulosus). - KRÖNINGSSVÄRD 1831.

ta. (-spr.) i alla snr, dock mera s. uppe i norr. I Hamra ingen lok. utom Tandsjö o. Fågelsjö (At) samt Grysjöåsågen (AND. & HESS.), i Älvdalens krpk några (se VES'r.). Knappt nående fjällen (und. Hemfjället!); i Idre fl. till Flötningen!, Gröveldalsvallen! o. Foskdalsvallen (Sne). - Täml. kulturgynnad. - Representerad av åtm. två huvudraser:

ssp. australis Hyl. (J. alp. huvudtyp. hos LINDQU.). Såvitt känt s.; tagen v. Bispbergshyttan (1911 Sam.: l.c.).

ssp. nodulosus (Wg) Lindni. (J. alp. v. rariflorus).

Den ojämf. vanligaste; publ. från 17 lok. (LINDQU.), dock ingen ovan Siljan (vart höra där befintliga?).

v. alpestris (Hartm.) Hyl.: ej säkert påvisad, finnes väl dock i nordväst (känd fr. norskt grannskap). - Namnet förut använt (J. ustulatus v. alp., KRÖN. 43) men som synon. till J. nodulosus (KRÖN. 31), trol. blott avseende den vanliga låglandsformen.

J. alpinus x articulatus (?).

Uppgiven för 10 snr upp till Orsa o. Malung (Sam.); bör nog utredas.

Tillbaka