Isoëtes echinospora ,  vekt braxengräs

DALARNES FLORA 1949

Isoetes echinospora Dur. -- IVERUS 1875 (1. G. Clason 1831).

ta. i lägre, spr. i högre tr. men trol. ej nående fjällen. S. By Norrsundet (At), Lumsen (Lr), Grönsinka hyttdamm (SIV.) etc.'; Folkärna Bäsinge[n] (At), Kärrsjön (Lr) etc.'; Grytnäs'; Garpenberg', även Pålsbennings-, Gruvo. [N.] Dammsjöarna (Lr); Hedemora Hovran (Re: WISTR.), Grådöviken (Lr), Norshyttedammen!' etc.'; Husby Kvensen 1 o. Ålängen (Lr) etc'; St. Skedvi Flyttjesjön!'; Gustafs Milsbosjön!'; Silvberg' L. Ulvsjön (At); St, Tuna Svärdsjön (Lr), Ö. Holmsjön!' etc.'; Borlänge Bysjön (At)'; Torsång Prästtjärn!', holme v. Storsund (Hsm), Liljan!'; St. Kopparberg St. Vällan (Ehr.) etc.'; Sundborn Hedkarlsjön (At); Svärdsjö Säckan (Aul.), Kvarntjärn (At); Enviken', även Marnäs, Balungstrand, Lamborn (At). B. Malingsbo M. bruk i ån (SIV.), Skräddartorp (ån), Källsjön, Långvattnet (At) ; Söderbärke'; Norrbärke', även Barken (T. Höjer) ; Ludvika [Enkull-] Hyttdainmen (At), Väsinan (IVER.), S. Gussjön, Norrviks Dammsjön (Fd); Grangärde [Norhytte] Saxen (At), Rämshytte sågdamm (Ad) etc.' Ö. Gagnef Tansen o. Löfsen (Fr.) etc.'; Ål Insjön!', Tunstaviken!'; Siljansnäs Limå (Cn) ; Ore Sörboda!, Furudal i Nybruksdammen, Tenningeån (Cn) etc.'; Orsa Lillån v, Kyrkbyn, Gäsen (Ag); Mora Strandängarna i gamla älvfåran (Hng); Våmhus Kumbelnäs (Ad); Vänjan Van (At); Älvdalen Kyrkbyn (i älvvik) o. Rotvasslan (Vd), Nässjön' (Vd)!; Noran, Mossesjön (VEST.); Hamra', även Tandsjön (At), Fågelsjön (AND. & HESS.), Tyckeln (BIRG. 06). V. Floda Håjen, Holsåkers kvarnar (At) ; Nås Hjulbäcksviken (At) ; Järna', även Ballsen (Ht), Vansbro i ån (At); Äppelbo Rågsveden, Storänget (At); Malung Böle, Grönland, Bullsjön, Hallsjöviken (Håk.); Lima', även Torsborn (CED. 26 (»Isoetes»), Sj.); Transtrand Fisktjärn (Sfn). F. Särna Älvrosfjorden!; Idre', Idresjön a.!' - Högsta fyndort Mossesjön, 501 m. - I Dalälven o. lagunsjöarna vida rikligare än föreg. - 1 SAM. 25 (o. Lon. 38). ' Se föreg. (med * markerade lok.).

A n m. Att alla säkra lok. här uppräknats, innebär ej, att dessa arter torde vara nämnvärt mindre vanliga än t.ex. Scirpus acicularis, Ranunculus reptans o.a. - »Isoetes» uppges för åtskilt, sjöar i Västerbergslagen (LUNDQV. 38) o. flera norröver: Lysjön, Hässjön, Horrmundsjön (Lqt); I. lacustris även i Voxnan v. Rullbo (BY. 02 p. 86) o. Amungen v. Dalfors (Rqt).

Tillägg 1960

I. echinospora. - S. Silvberg Siksjön (Tr), Stensjön (Bj.); Gustafs Stentjärn, St. Tuna Långsjön o. Hinssjön (Tr). B. Malingsbo-sjön (v. Bäcken) o. Skinnarsjön (Bj,); Grangärde Väsman (fl.), Bysjön, Björken o. Malingen (Bj.). Ö. *Leksand Flaten v. Mossabäcksdammen (Lbg), [i Siljan:] *Rättvik Vikarbyn (At), lekviken (Lr); *Sollerö flera vikar; Mora d:o (+Kroks udde), även Orsasjön; Orsa d:o (allt Lr); även Bogga (lagunsjö, Bj.). V. Järna Vakern (i ån) o. Malung Bjuråker 1'Lillån' (At).

Tillägg 1970

I. echinospora. - Likaledes många nya fynd. Nämnas må: Ö. Sollerö Sälsjöarna (Tr); Orsa Ore älv (Bj.) v. Älvho (Sj.). V. Floda Närsen (Hj.); Malung Åckensjön, Lokktjärn etc. (Er.).

Tillbaka