Geum rivale ,  humleblomster

DALARNES FLORA 1949

Geum rivale L.. - KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734).

a.(--allest.) i lägre, ta.-spr. i högre tr.; ofta uppstig. på fjällen (särsk. de nordliga). Känd fr. alla snr, dock ej fr. norra del. av Ore o. Orsa, i Hamra blott fr. Älvho (Bj.) o. Sandsjö (Ad).

f. virescens Lilja (f. pallidum) : Hedemora Holmbo (Dn) ; Säter Säters dal (Hm)!, Bispberg (Bhz); Svärdsjö Boda (P. Gustafsson), Borgärdet (Svb.); Älvdalen Ö.-Myckeläng!

Även f. hybridum Wulf. omtalas (CED., LUNDBL.).

Tillägg 1960

G. rivale f. virescens. - Ludvika v. Kasttjärn (Bj.).

Tillägg 1970

Geum rivale. - Ö. Hamra även v. Vässinkoski (Sj.).

Tillbaka